Portfolio > Vessels

2019 Bud Vase
2019 Bud Vase
Ceramic
12"H x 8" x 8"
2019